Information


Utseendet hos en sibirisk katt

Den sibiriska katten är känd för sin fina krage den brukar få till vintern (vissa sibbar får den på sommaren). Till utseendet så påminner den om Norsk skogskatt och Maine Coon. Hanarna väger omkring 5-9 kilo och honorna omkring 4-5 kilo. Tassarna på dessa fina kisar är stora, och de får päls mellan tårna som sticker ut. De har även hårtofsar som sticker ut från öronen.

Temperament hos den sibiriska katten

Alla katter har sina egna personligheter, men det som sammanfattar den sibiriska katten är en rad fina egenskaper! De är otroligt nyfikna, och vill vara med överallt där du är. Lagar du mat i köket, så vill sibben gärna vara med och titta vad du gör. Går du in i ett annat rum, så kommer sibben efter dig. De är väldigt kelna av sig och lekfulla. De älskar barn och andra djur och vill ha mycket sällskap och lek. De pratar mycket, och är väldigt intelligenta. Man kan säga att de är som små hundar.

Våra katter kan sina namn, och kommer när man kallar på dem. De kan leka apport, och vet precis när det är godis, eller kel på gång!

Välmående och hälsa

Sibiriska katten är skonad från många sjukdomar som andra katter kan få, men det finns ett par sjukdomar som rekommenderas att man ska hålla koll på.

 • HCM1

  • Vad är HCM?
   Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) är en hjärtsjukdom som först upptäcktes hos människa på 1950-talet och senare även hos katt på 1970-talet. Sjukdomen innebär att den vänstra hjärtkammaren, blir förtjockad. Förtjockningen leder i sin tur till att hjärtmuskeln blir stelare och inte kan slappna av ordentligt och att den måste jobba hårdare.

  • Symptom på HCM
   De symtom på HCM som en vanlig kattägare kan se är svimningar, trötthet och förändrad andning så som flåsande med öppen mun och bukandning. Ofta kommer sjukdomen smygande och eftersom katter är bra på att dölja att de mår dåligt söker många kattägare hjälp i ett mycket sent stadie av sjukdomen. Uppfödare kan dock upptäcka sjukdomen tidigare då de ofta tar sina avelsdjur för HCM-scanning. Vid ett ultraljud av hjärtat tittar man efter en förtjockad hjärtmuskel, förstorat förmak och vätska i hjärtsäcken. Veterinären vill också se hur hjärtat beter sig i avslappningsfasen. Det krävs mycket erfarenhet för att göra ett tillförlitligt ultraljud på katt och därför är kostnaden tyvärr ganska hög.

  • Behandling av sjukdomen
   Katter av alla raser och åldrar kan drabbas av HCM. Vanligast är sjukdomen dock bland medelålders katter på 3-8 år. Hanar är också mer drabbade än honor. Det finns också en hel del raser som har avelsprogram mot HCM. Tyvärr finns inga mediciner som förebygger HCM utan behandling sätts ofta in i den akuta fasen och består då av syrgas, vätskedrivande och i vissa fall lugnande. Förr satte veterinärer ofta in betablockerare och calciumantagonister men efter diskussioner kring huruvida effekterna av dessa mediciner är positiva eller inte har man blivit lite mer restriktiv med det och de används endast i vissa fall, där man anser att de kan ha en gynnsam effekt

  • Avelsrekommendationer
   Tills vi vet mer om sjukdomen rekommenderas alla uppfödare att inte använda katter med diagnosticerad HCM i avel. Vid tvetydiga scanningresultat (equivocal) rekommenderas ett nytt test innan avel för katter som testats innan de är två år. För äldre katter som fått bedömningen ”equivocal” är det viktigt att använda en helt fri partner. För alla katter som ska gå i avel rekommenderas en första undersökning vid ett års ålder och därefter årligen upp till tre års ålder. Sen igen vid fem år och vid gränsfall eller om katten har släktingar med HCM igen vid 8 år.

  • Mer information
   För att läsa mer om HCM rekommenderar vi er att läsa på Agrias hemsida. Länken dit hittar du HÄR!

  • Läs mer...

 • PKD2

  • Vad är PKD?
   PKD är en ärftlig sjukdom som nedärvs dominant vilket betyder att det räcker med att en av föräldrarna är bärare av sjukdomen för att kattungen ska kunna drabbas.

  • Symptom på PKD
   Cystorna finns redan vid födseln men förstorade njurar och njursvikt har visat sig uppträda vid sju års ålder i medeltal. Symptomen innefattar ökad törst och urinering, minskad aptit, viktnedgång, depression och allmänt dålig kondition.

  • Behandling av sjukdomen
   Idag finns tyvärr ingen behandling som stoppar utvecklingen av cystorna, men sjukdomen kan lätt begränsas inom rasen genom att alla PKD–positiva katter tas ur avel.

  • Avelsrekommendationer
   Alla PKD–positiva katter skall tas ur avel. Det finns idag två sätt att testa katter för PKD – via ultraljud eller genetiskt test (DNA). Ultraljudsscanning är det säkraste sättet att testa för sjukdomen hos vår ras och är således den metod vi rekommenderar att man använder sig av. Ultraljudsscanningen utförs en gång och bör utföras efter att katten fyllt ett år. Det genetiska testet visar bara om katten bär på en särskild mutation som ger PKD (vilken är vanligt förekommande hos t ex perser). Det genetiska testet fångar bara upp vissa fall av sjukdomen hos sibirisk katt. Har katten visat positivt vid ultraljud så är det dock av intresse ur studiesynpunkt att även DNA-testa katten för att se om det är just PKD1-genen som katten har eller inte.

  • Mer information
   För att läsa mer om PKD rekommenderar vi er att läsa mer på Sibirisk Katts hemsida: http://www.sibiriskkatt.se/.

  • Läs mer...

 • FIV3

  • Vad är FIV?
   Fiv-viruset, även kallat katt-aids, är relativt ovanligt bland katter i Sverige. Det är ett större problem i länder med många hemlösa katter. Viruset finns i kattens saliv och blod, och sprids främst till andra katter genom sår och bett. Fler hankatter drabbas på grund av att de oftare hamnar i slagsmål med varandra och smittar den vägen.

  • Symptom på FIV
   ftersom FIV, precis som HIV, skadar immunförsvaret utgörs de viktigaste symtomen av en ökad känslighet för andra infektioner. Nyinfekterade katter kan få en kort akut sjukdomsperiod med lite feber och nedsatt allmäntillstånd. En del kan bli inflammerade i mun, ögon, hud, tarm eller luftvägar samt få lymfknuteförstoring. Hos många katter uppmärksammas inte det akuta stadiet.

   De vanligaste syndromen som associeras med FIV-infektion är inflammation i munhåla samt en kronisk övre luftvägsinfektion. Symtombilden omfattar även febertoppar, förstorade lymfknutor, avmagring, tumörer (ofta B-cellstumörer), CNS-symtom, och kronisk inflammation i hud, ögon eller tarm. Katterna kan ha en anamnes (sjukdomshistoria) med återkommande sjukdomsperioder men också perioder som är relativt symtomfria däremellan. Trenden är dock att de blir allt sämre.

   Om katter infekteras med FIV under dräktigheten förs virus över till ungarna såväl före som efter förlossningen. Detta ger upphov till olika typer av reproduktionsproblem.

  • Behandling av sjukdomen
   Idag finns tyvärr ingen behandling. Det finns inget vaccin tillgängligt i Sverige. Om den egna katten mot förmodan skulle vara smittad kan den leva i många år till innan den visar några sjukdomssymtom som är relaterade till FIV. En smittad katt ska självfallet inte tillåtas att vandra fritt ute bland andra katter. Katten bör heller inte ha närkontakt med friska katter eftersom risken då finns att den sprider FIV vidare.

  • Avelsrekommendationer
   Alla FIV-positiva katter skall tas ur avel och hållas ifrån andra katter för risken för spridning. Man ska alltid testa både hona och hane för FIV och FeLv innan parning vilket är avlarnas skyldighet.

  • Mer information
   För att läsa mer om FIV rekommenderar vi er att läsa mer på Statens Veterinärmedicinska Anstalt: http://www.sva.se/.

  • Läs mer...

 • FeLv4

  • Vad är FeLv?
   Infektion med FeLV, felint leukemivirus, kan drabba katter. Infektionen ses oftast hos katter som lever nära inpå varandra. Viruset angriper benmärgen och de vita blodkropparna. De flesta katter med FeLV visar till en början inga tecken på sjukdom. Det symtomfria stadiet kan vara i allt från några veckor till flera år, innan symtom i form av exempelvis blodbrist eller försämrat immunförsvar uppträder. Det förekommer att sjukdomen aldrig bryter ut hos en smittad katt, likaså förekommer det att katter kan göra sig av med infektionen.

  • Symptom på Fiv
   När sjukdomssymtom uppträder kan det vara i form av viktnedgång, svaghet, feber, uttorkning, diarré, röda ögon, förstorade lymfknutor, inflammerat tandkött, fosterdöd och hudinfektioner. Blodbrist ses ofta, liksom påverkan på de vita blodkropparna, som är viktiga för kattens immunförsvar. Detta medför att katten kan bli mer infektionskänslig.

  • Behandling av sjukdomen
   Det finns ingen egentlig behandling mot FeLV. Medicin som påverkar kattens immunförsvar och förhindrar viruset att föröka sig har provats men utan nämnvärd effekt.

  • Avelsrekommendationer
   Katter som får diagnosen FeLV bör hålls inomhus så att de inte för smittan vidare till andra katter, och för att undvika att katten drabbas av andra infektioner. Katten bör regelbundet gå på hälsokontroller hos veterinär så att ett eventuellt uppblossande av infektionen kan upptäckas i god tid. Alla FeLv–positiva katter skall tas ur avel.

  • Mer information
   För att läsa mer om FeLv rekommenderar vi er att läsa mer på Anicura's hemsida: https://www.anicura.se/.

  • Läs mer...

 • FORL5

  • Vad är FORL?
   FORL är en vanlig tandsjukdom hos katter som yttrar sig i att tandens emalj skadas och att tanden bryts av nära tandköttet, vilket leder till stor smärta hos katten.

  • Symptom på FIV
   Katten äter sämre eller mindre än vanligt, eller tappar mat.
   Kattens tandkött är inflammerat och rött närmast tänderna.
   Katten har skadade tänder

  • Behandling av sjukdomen
   Tänder som angripits av tandsjukdomen måste dras ut. Det är besvärligt och i många fall omöjligt att kontrollera en katts tänder i vaket tillstånd. Därför måste katten sövas när den ska undersökas och behandlas av veterinären. Det behöver inte vara en dödsdom för katten som ibland kan leva ett långt och bra liv utan en enda tand i munnen - om man anpassar kattens utfodring och endast ger mjuk mat.

  • Avelsrekommendationer
   Finns inga Avelsrekommendationer mot detta eftersom det är en vanlig sjukdom som vilken katt som helst kan få.

  • Mer information
   För att läsa mer om FORL rekommenderar vi er att läsa mer på Agrias hemsida: http://www.agria.se/.

  • Läs mer...

1 Källa från Agrias webbsida som du kan hitta HÄR!
2 Källa från Sibirisk katts hemsida som du kan hitta HÄR!
3 Källa från SVA (Sveriges Veterinärmedicinska Antstalt) webbsida som du kan hitta HÄR!
4 Källa från Anicuras webbsida som du kan hitta HÄR!
5 Källa från Agrias webbsida som du kan hitta HÄR!
© 2024 SE*Kattkungen's
Om oss | integritetspolicy | Kontakt